Valutamanagement

In resultatenrekeningen van multinationale ondernemingen wordt niet zelden een paragraaf gewijd aan valutaresultaten. Met de komst van de Euro in 2002 zijn binnen Europa de risico's die samenhangen met wijzigingen in valutakoersen op balans en winst en verlies rekening sterk gereduceerd. Koerswijzigingen in vele andere valuta, zoals de US dollar, blijven echter aan de orde van de dag. Ondanks het feit dat het voor de "rijkdom van de onderneming" uiteindelijk niets uitmaakt worden waarderingsgrondslagen, die bepalen of koersverschillen via de verlies- en winstrekening of rechtstreeks in het eigen vermogen van de onderneming moeten muteren steeds belangrijker maar navenant ingewikkelder. Onder IFRS dienen veel ondernemingen die koersschommelingen buiten de resultatenrekeningen wensen te houden daarvoor steeds meer (hedge) documentatie op te tuigen.

Twitter

Follow AlbatrosBeheer on Twitter Linkedin

Vliegersvelderlaan 43
3771 XE Barneveld
+31622380680

info@albatrosbeheerbv.nl

Presentatie Eurofinance Budapest 15 Oktober 2014

CV Nederlands
CV English
Vrije tijd

Algemene Voorwaarden

Ik wil graag meer weten over: