Cashmanagement

Cashmanagement omvat alle activiteiten binnen een onderneming die verband houden met de optimalisatie van de financiële logistiek tussen alle bedrijfsonderdelen, banken en derden. Veel voordelen zijn te behalen indien een Corporate Treasury Department centraal bankdiensten inkoopt. Indien bedrijfsonderdelen deel uitmaken van een zgn. Inhouse Bank kunnen rente- en bankkosten worden vermeden of beperkt. Daarnaast wordt de beheersbaarheid van financiële posities op concernniveau vergroot. Banksaldi kunnen wereldwijd worden gecompenseerd voor renteberekening en inzichtelijk worden gemaakt door rapportagetools. Het kwaliteitsverschil tussen banken is relatief groot waardoor een goede keuze essentieel is. Daarnaast lopen de met banksystemen samenhangende kosten sterk uiteen. 

Voor de Treasurer is het de kunst om goed te communiceren met wereldwijd locaal verantwoordelijke financiële functionarissen. Zij hebben vaak te neiging met zelf geselecteerde locale banken zaken te (blijven) doen terwijl dit strijdig is met het concernbelang. Dan is enerzijds overtuigingskracht en anderzijds het aan deze bedrijfsonderdelen aantonen wat hun voordelen kunnen zijn van essentieel belang.

Twitter

Follow AlbatrosBeheer on Twitter Linkedin

Vliegersvelderlaan 43
3771 XE Barneveld
+31622380680

info@albatrosbeheerbv.nl

Presentatie Eurofinance Budapest 15 Oktober 2014

CV Nederlands
CV English
Vrije tijd

Algemene Voorwaarden

Ik wil graag meer weten over: